Inleiding.

Deze weblog is ontstaan als een studieopdracht voor een groep eerste jaars operatieassistenten. Onder de woorden van 'zoek het uit', kregen wij de opdracht mee om een korte presentatie te geven over methodisch werken.

Met deze prestatie willen wij jullie, op een originele manier, een beeld geven van wat methodisch werken in houdt.

 

Methodisch handelen, wat houdt dat in?

Het woord methode is afgeleid van het Griekse woord 'meta-hodos' dat vertaald kan worden als: de weg erlangs. Een methode kan worden omschreven als een weg waarlangs gestelde doelen bereikt kunnen worden.

Als je methodisch aan het werk bent, betekent dit dat je in een bepaalde situatie gesystematiseerd en overwogen te werk gaat om een bepaald doel te bereiken met behulp van een stappenplan.

(http://members.home.nl/de-laak/methodieken/methodieken.htm)

Het doel van methodisch handelen.

 • Zorgvuldig en efficiënt uitvoeren van taken.
 • De kans dat er taken worden vergeten verminderd.
 • Vaste evaluatiepunten in het proces.
 • Evalueren levert verbeterpunten op.

Kortom: de kwaliteit van de werkzaamheden wordt verbeterd als er op een methodische manier wordt gewerkt.

Lees verder...

De fases van het methodisch handelen.

Lees verder...

De kenmerken van methodisch handelen.

Methodisch werken heeft een aantal kenmerken:

 • Doelgericht:
  Handelen is pas methodisch als het gericht is op het bereiken van een vooropgesteld doel. Deze doelen moeten van te voren geformuleerd zijn.
 • Systematisch:
  Methodisch handelen verloopt altijd volgens een bepaalde systematiek. Een bepaalde volgorde in het handelen die als het ware voor zichzelf spreekt.
 • Procesmatig:
  Hier wordt onder verstaan dat de ene deelhandeling voorwaarden schept voor het succesvol uitvoeren van een volgende deelhandeling.
 • Bewust:
  Het is van belang dat je kritisch en bewust kan terugblikken op je eigen handelen.
Lees verder...

Aan welke eisen moet een doel voldoen?

Zoals al eerder is besproken is het stellen van doelen onontbeerlijk om methodisch te kunnen werken. Aan welke eisen moeten deze doelen nu voldoen?

Een doel moet:

 • concreet zijn, geformuleerd in termen van gedrag;
 • meetbaar zijn;
 • realistisch en haalbaar zijn;
 • voor iedereen duidelijk zijn.
Lees verder...

Casus

Op de tweede dag van je praktijkperiode als Operatieassistent sta je een dag op de Orthopedische OK. De laatste operatie die dag waar je bij aanwezig bent is een knieprothese.

Aanwezig is een orthopedisch specialist, twee operatie assistenten en een omloop medewerker.

Het was een drukke dag, een aantal operaties waren uitgelopen, er wordt iets later dan gepland begonnen met de operatie.

De operatie is gaande, het is 16.30 en iedereen is bezig. De knie is inmiddels open gelegd, de beide beenderen (tibiaplateau en het bovenbeen/femur) zijn voorbereid zodat de prothesen erop kunnen worden geplaatst. Dan wordt op gemeten welke maat prothese zal worden gebruikt. Als de maat is vastgesteld door de specialist wordt dit doorgegeven aan de omloop medewerker. Zij zoekt de juiste maat op in de voorraadkar op de OK. De doorgegeven maat blijkt helaas niet op de OK zelf te liggen. Ze loopt naar het magazijn, zoekt goed en vindt na 7 minuten de juiste maat. De operatie verloopt daarna vlekkeloos. Dat is een goed teken, want jij weet dat er morgen weer 3 knieprothesen op de planning staan.

Na de operatie wordt de OK nog snel opgeruimd en daarna gaat iedereen lekker snel naar huis.

Vraag: in welke fasen van Methodisch Handelen gaat hier iets fout?

 

 

Lees verder...